Menu Close

KLIMMR

KLIMMR ondersteunt 1.300 medewerkers in persoonlijke- en loopbaanontwikkeling. Ze activeert medewerkers om aan de slag te gaan met hun duurzame inzetbaarheid, vakmanschap, talent en vitaliteit.

Het doel is om medewerkers optimaal te laten aansluiten bij de ‘veranderingen’ binnen woningcorporaties, op de interne en externe arbeidsmarkt en bij maatschappelijke ontwikkelingen. KLIMMR is een initiatief van DUDOK Wonen, SSW en Mitros. De organisatie is in korte tijd gegroeid naar de ondersteuning van inmiddels 21 corporaties.

Vertaling van woord naar beeld

Wat KLIMMR wilt uitstralen in het creatief concept zie je terug in het logo door een stevig lettertype, met blauw als hoofdkleur. Dit zorgt voor een frisse uitstraling die niet te ‘corporate’ aanvoelt. De koppeling van de letters MM verwijst naar het gezamenlijk bruggen bouwen, als individu en met behulp van KLIMMR. In deze koppeling zit ook een pijl omhoog verwerkt. Deze pijl geeft het pad weer dat je bewandelt om te kunnen groeien binnen drie pijlers: Toekomst, Verandervermogen en Vitaliteit. De pijl als vorm gebruikt KLIMMR ook als patroon voor verschillende communicatie-uitingen.

Het logo kan in verschillende formaten gebruikt worden, afhankelijk van het medium en de toepassing.

Het pijltjespatroon is een los element in de huisstijl. Het zorgt voor herkenbaarheid en voor de visuele verbinding tussen alle middelen en media die KLIMMR kan inzetten. De pijltjes wijzen altijd naar boven. De onderlinge verhouding in lengte, breedte en afstand ten opzichte van elkaar staat vast.

Roll-up banners

Er zijn drie verschillende varianten ontwikkeld voor de roll-up banners. Op basis van de drie thema’s Verbinding, Vitaliteit en de Toekomst komt de huisstijl en het logo terug. De banners worden gebruikt bij evenementen, bijeenkomsten en/of andere momenten waar KLIMMR fysiek aanwezig is. Er is bewust gekozen voor tijdloze bannerinformatie. Op deze manier kunnen de banners multifunctioneel ingezet worden en herhaaldelijk worden gebruikt.

Visitekaartjes en posters

Posters

KLIMMR gebruikt posters voornamelijk voor promotie van evenementen of bijeenkomsten. Voor de opbouw van de posters is gekozen voor een vlakkensysteem waarbij we de huisstijlelementen van KLIMMR altijd op dezelfde wijze gebruiken.

Kleuren

De huisstijl van KLIMMR heeft vier basiskleuren: donkerblauw, felblauw, lichtblauw en grijs.

Website

De website van KLIMMR is responsive. Dat betekent dat het beeld zich richt naar het toestel waarop de website is geopend. Op een groot scherm ziet de website er anders uit dan op een tablet of smartphone. De website is onderdeel van de FLOW-organisatie waaronder KLIMMR valt. De website is deels opgebouwd uit de herkenbare grafische elementen van de huisstijl:

Deel dit project